هوش مصنوعی

امروزه سیستم‌های هوش مصنوعی به کمک یادگیری ماشین و یادگیری عمیق هوشمند می‌شوند و می‌توانند یاد بگیرند و آموزش ببینند.
.
10 - 09 - 1399


هوش مصنوعی:

امروزه سیستم‌های هوش مصنوعی به کمک یادگیری ماشین و یادگیری عمیق هوشمند می‌شوند و می‌توانند یاد بگیرند و آموزش ببینند.

پیامدهای تخریب جنگلها درکره زمین:

سالیانه مقدار زیادی از جنگل های موجود برکره زمین درحال تخریب است. بررسی‌های ماهواره‌ ای نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷میلادی هر ثانیه منطقه ‌ای جنگلی به وسعت تقریباً یک زمین فوتبال در جهان از بین رفته است.میزان تخریب درختان که بیشتر آن غیر قانونی انجام می‌‌شود تهدید بزرگی برای مقابله با تغییرات اقلیمی‌و کاهش جهانی حیات وحش به حساب می‌‌آید. میزان از بین رفتن جنگل‌ها در سال ۲۰۱۷میلادی ۹۴.۴میلیون هکتار بوده که از زمان شروع کنترل‌ها از سال ۲۰۰۱تاکنون دومین رتبه بالا را داشته است.

تخریب جهانی پوشش درختی از سال ۲۰۰۳دو برابر شده و جنگل زدایی در جنگل‌های استوایی حیاتی از سال ۲۰۰۸دو برابر شده است.

روش های در نظرگرفته شده برای حل این مشکل:

طبق آخرین گزارشات و آزمایشات در سال 2019 که به کمک علم هوش مصنوعی انجام شده است،از هوش مصنوعی برای تشخیص مناطق جنگلی که در حال تخریب یا فرسایش است استفاده شده است.

طبق مقاله علمی ارائه شده با عنوان((Forest Damage Assessment Using Deep Learning ،محققان تلاش بر این داشته اند تا مناطق جنگلی رو به تخریب را به کمک علم هوش مصنوعی شناسایی کنند.

در این روش هوش مصنوعی با کمک از الگوریتم cnn و پس از تصویر برداری از مناطق مورد نظر و نشانه گذاری آنها که به عنوان ورودی برای یادگیری موردنیاز هستند، شروع به پردازش و تحلیل میکند

به گفته محققان یکی از مناطق جنگلی کشور آلمان که به عنوان نمونه برای تست این مدل انتخاب شده است نتایج به دست آمده توسط روش هوش مصنوعی در این روند چیزی حدود 92 درصد میباشد.