فناوری اطلاعات

آموزش مجازی به مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و شیوه های آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات (اعم از رایانه، دیسک فشرده ، شبکه ، اینترنت و اینترانت و دانشگاه مجازی ) گفته می شود که امکان آموزش و یادگیری را برای هر فرد در هـر زمینه ، در هر زمان و مکان به صـورت مـادام العمر، فراهم می سازد.
.
07 - 05 - 1399


 

آموزش مجازی به مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و شیوه های آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات (اعم از رایانه، دیسک فشرده ، شبکه ، اینترنت و اینترانت و دانشگاه مجازی ) گفته می شود که امکان آموزش و یادگیری را برای هر فرد در هـر زمینه ، در هر زمان و مکان به صـورت مـادام العمر، فراهم می سازد.
آموزش مجازی کاربرد های مختلفی دارد از جمله اجرای دوره های آموزشی منجر به مدرک،آموزش های مداوم برای کارکنان پزشکی،آموزش بیماران،آموزش های عمومی برای ارتقای سطح سلامت جامعه،آموزش های مکمل و شبیه سازی جهت آموزش های عملی.
• در طی چند سال اخیر پیشرفت های قابل توجهی در فناوری رایانه بوجود آمده است.با افزایش استفاده از فناوری های جدید ارتباطی،واژه ای جدید به نام یادگیری مجازی یا الکترونیکی متولد شد.یادگیری ای که از طریق رسانه های الکترونیکی صورت پذیرد ،یادگیری مجازی نام دارد.
در واقع می توان اهم خصوصیات یادگیری مجازی را در موارد زیر خلاصه کرد:
  • دانش آموز محور بوده و نقش معلم به عنوان راهنما و تسهیل کننده است .
  • دوره های آموزشی به صورت تعاملی ( کاربرد تعامل درامر یاددهی و یادگیری ) هستند .
  • برای تمامی گروه های سنی ودرهمه جا و همه وقت با شعار 7/24 فعالیت دارد .
  • یادگیری ،مشارکتی است ، یادگیرندگان، معلمان و متخصصان را گرد هم می آورد .
  • یادگیری ،سریع ، زنده و پویا و در عین حال کم هزینه است .
هم اکنون نیز در کشور عزیزمان ایران برخی موسسات و دانشگاهها اقدام به انجام این مهم نموده اند.
کشور ما که دارای جمعیت حداکثری از جوانان می باشد باید بسترهای آموزش و فراگیری دانش بر محور عدالت و کارایی بهتر، بیشتری را در خود داشته باشد.
ما در آینده ای نچندان دور شاهد اینچنین بسترهایی خواهیم بود. رویکرد دانشگاهها یقینن تغییر خواهد کرد و کارایی آموزش بسیار بالاتر و فراپیر خواهد شد.