ارتباط با ما

تلفن تماس: 35232563-024
همراه : 9060 209 0991
شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر
جمعه :تعطیل

E-mail: info@daaraan.ir
Web: www.daaraan.ir

آدرس : ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر مرکز رشد دانشگاه