معرفی شرکت

 شرکت داده رایان نور ویرا در سال 1399 و با مساعدت های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر و با همراهی چند تن از دانشجویان این دانشگاه در مرکز رشد واحد های فناور بنا گردید.

رویکرد این شرکت بر اساس پیشرفت دانش علوم رایانه و سیستم های مدیریت آموزش بوده و پس از فراگیری ویروس کویید 19 بر آن شدیم تا برای کمک به سیستم آموزش کشور عزیزمان این سامانه را راه اندازی نماییم.

 

مجموعه حاضر حاصل تلاش دانشجویان برنامه نویس این دانشگاه میباشد که تحفه ایست برای آنان که نیازمند به داشتن کلاس های مجازی به صورت زنده و یا برگزاری وبینار بر بستر بومی دارند.